Γερμανία, 1932: Συνέδριο Αντίφα ~ German;y, 1932: Antifa Conference…! (Photos)

 

The greatest irony is that fascist “blackshirt” and “brownshirt” forces only formed AFTER being attacked, and in some cases killed by antifa commies. But because commies write history and control your media, you think “attacking people you disagree with is fascist”; because in your crypto commie world, everything bad is “fascist”.

Continue reading

Advertisements

DOWNLOADS: Ιωάννης Συκουτρής – Η Διδασκαλία Της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας…! #914 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Continue reading

DOWNLOADS: Ιωάννης Συκουτρής – Πλατωνικός Ευαγγελισμός,Μία Ομλία…! #901 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

DOWNLOADS: Klaus Kreimeier – The Ufa Story, A History Of Germany’s Greatest Film Company, 1918-1945…! #879 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: THE UFA STORY

DOWNLOADS: Δημήτριος Γ. Κουσουλάς – Επιβουλή Και Αποτυχία, Η Ιστορία Του ΚΚΕ 1918-1949…! #824 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. 1918-1949

DOWNLOADS: Alfred Rosenberg – Blut Und Ehre, Ein Kampf Für Deutsche Wiedergeburt, Reden Und Aufsätze 1919-1933…! #815 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: BLUT UND EHRE

DOWNLOADS: Dr. William L. Pierce – Gun Control In National Socialist Germany 1928-1945…! #370 (PDF)

Διαβάστε το εδώ:

GUN CONTROL IN NATIONAL SOCIALIST GERMANY 1928-1945

Γκότφρηντ Μπεν: Μετά Τον Μηδενισμό – Gottfried Benn: After Nihilism…! [1932] (Photo)

Gottfried Benn

AFTER NIHILISM

By Gottfried Benn 

“All these attacks against the higher man we’ve had to listen to for the past eighty years, and that includes [George Bernard] Show’s farces, are all downright old-fashioned by now, flat and intellectually poverty stricken. There is only the higher, that is to say, the tragically struggling man; he is history’s only subject; only he is anthropologically in possession of all his senses, which is more than can be said for the instinctual complexes. So it will have to be the superman after all who overcomes nihilism, though it won’t be the type Nietzsche described in a pure nineteenth-century spirit. He describes him as a new, biologically more valuable, racially improved, vitalistically stronger, eugenically perfected type, justified by a greater capacity for survival and preservation of the species; he sees him as biologically positive – that was Darwinism. Since then we have studied the bionegative values, which are rather more harmful and dangerous to the race but are a part of mind’s differentiation: art, genius, the disintegrative motifs of religion, degeneration; in short, all the attributes of creativity. So today we do not posit the mind as partaking of biological health, nor do we include it in the rising curve of positivism, nor, for that matter, do we see it in tragic, eternally languishing conflict with life; rather we posit the mind as superordinate to life, constructively superior to it; as a formative and formal principle; intensification and concentration – that seems to be its law. […]

Continue reading

[1933] Hitlerjunge Quex…! (Videos – Full Movie)

hitlerjunge-quex

Continue reading

Η Βίαιη Απέλαση Των Εθνικά Γερμανών – The Violent Expulsion Of Ethnic Germans

The Violent Expulsion Of Ethnic Germans

 

In 1914, 2, 416, 290 German civilians were living in Russia. When World War I began, a wave of hostility began, especially after the Laws of Liquidation passed in 1915. After the Bolshevik Revolution of October 25, 1917, the ethnic Germans of the former czarist empire were subjected to an organized campaign of terror: rape, drownings, torture, burning, mutilations, mass shootings and extermination.

Continue reading

Δρ. Ουίλιαμ Πηρς: Ο Έλεγχος Όπλων Στην Γερμανία, 1928-1945 — Dr. William Pierce: Gun Control In Germany, 1928-1945…! (Photo)

HITLER BELIEVED IN AN ARMED CITIZENRY

William Pierce National_alliance

GUN CONTROL IN GERMANY, 1928-1945

 

A common belief among defenders of the Second Amendment to the U.S. Constitution is that the National Socialist government of Germany under Adolf Hitler did not permit the private ownership of firearms. Totalitarian governments, they have been taught in their high school civics classes, do not trust their citizens and do not dare permit them to keep firearms. Thus, one often hears the statement, “You know, the first thing the Nazis did when they came to power was outlaw firearms,” or, “The first thing Hitler did in Germany was round up all the guns.”

Continue reading

Ρόζα Μίτερερ: “Το Τέλειο Αφεντικό” – Rosa Mitterer: “The Perfect Boss”…! (Photo)

Adolf Hitler

THE PERFECT BOSS

 

But for one woman, the name Adolf Hitler evokes a smile not a shudder. She is Rosa Mitterer, who worked as a maid for the Fuhrer at his mountain retreat in Bavaria in the 1930s.

Continue reading

Vidkun Quisling: Fedrelandets Fiender — Stortinget, 7. April 1932…! #1 (Photo)

Quisling

Vidkun Quisling: Fedrelandets Fiender — Stortinget, 7. April 1932

Stortinget, 7. april 1932
Kilde: Stortingstidende, 1932, s. 544-549.

Like før påske talte hr. Nygaardsvold fra dette sted hårdt og hånlig om en ung mann, som i landets tjeneste hadde fått sitt ene øie ødelagt av pøbelen. Iforgårs fant han det passende å omtale mig på en lignende måte i anledning av det overfall som jeg hadde vært utsatt for. Hr. Nygaardsvold har igjen å demonstrere, hvor kjekk han vilde vært i en lignende situasjon, og hvorledes han og hans nærmeste vilde føle det, hvis de blev utsatt for en lignende behandling. Hr. Nygaardsvold skal huske på at der er en nemesis i livet for den som handler urettferdig, selvom det er mot den han tror har urett.

Continue reading