Θέλουμε “Σκολειά Για Να Γιομίζη Ο Μαθητής Προκοπή Και Αρετή”…! (Photo)

Του Δημήτρη Νατσιού

«Μη Θρησκευτικά προς Θεού! Το ελληνικόν έθνος δεν είναι Βυζαντινοί, εννοήσατε; Οι σημερινοί Έλληνες είναι κατ’ ευθείαν διάδοχοι των αρχαίων. Έπειτα εκπολιτίσθησαν, επροόδευσαν και αυτοί. Συμβαδίζουν με τα άλλα έθνη».

(Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Λαμπριάτικος Ψάλτης»).

Continue reading

Advertisements

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Υμνογραφικά – Β´ ΥΜΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΝ οὗ ἡ ἀκροστιχίς· “Νήφων Ἀλέξανδρός τε τῇ μεσιτρίᾳ”, ᾨδὴ δ´. Εἰσακήκοα Κύριε.…! #3 (Photo)

Ἐπακούσαις μου Δέσποινα, ἐν ἡμέρᾳ ταύτῃ τῇ πλήρει θλίψεως, ἀποστείλαις μοι βοήθειαν, καὶ ἐκ Βαβυλῶνος ἐξαγάγοις με.

Continue reading

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Υμνογραφικά – Β´ ΥΜΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΝ οὗ ἡ ἀκροστιχίς· “Νήφων Ἀλέξανδρός τε τῇ μεσιτρίᾳ”, ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἁψῖδος.…! #2 (Photo)


Continue reading

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Υμνογραφικά – Β´ ΥΜΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΝ οὗ ἡ ἀκροστιχίς· “Νήφων Ἀλέξανδρός τε τῇ μεσιτρίᾳ”, ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ὑγρὰν διοδεύσας…! #1 (Photo)


Continue reading

DOWNLOADS: Octave Merlier / Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη Γράμματα, Με Πρόλογο Και Σημειώσεις, 1934…! #982 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

DOWNLOADS: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Αλληλογραφία…! #969 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

DOWNLOADS: Alexandros Papadiamantis (Translated By Jean Dargos) – Un Rêve Sur Les Flots…! #961 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: UN RÊVE SUR LES FLOTS

DOWNLOADS: Alexandros Papadiamantis (Translated By Octave Merlier) – Huit Nouvelles…! #957 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: HUIT NOUVELLES

DOWNLOADS: Alexandros Papadiamantis – Der Kirchenscheue, Nachwort…! #943 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: DER KIRCHENSCHEUE

DOWNLOADS: Alexandros Papadiamantis (Translated By Marta Silvia Dios Sanz) – La Nostalgia…! #937 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: LA NOSTALGIA

DOWNLOADS: Alexandros Papadiamantis (Translated By Andrea Schellinger) – Die Mörderin…! #936 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: DIE MÖRDERIN

DOWNLOADS: Alexandros Papadiamantis (Translated By Marta Silvia Dios Sanz) – Amor En La Nieve…! #935 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: AMOR EN LA NIEVE

DOWNLOADS: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Μεσαιωνικών Και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Ἀντιβολὴ Παπαδιαμαντικών Μεταφράσεων, Πωλ & Βίκτωρ Μαργκερίτ, Μετάφραση Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Πανωλεθρία…! #872 (PDF)

Διαβάστε το εδώ: ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ